רכיב "29"

רכיב 29 הנו הרכיב האחרון בתנועתו בסדרת רכיבים וככזה הוא היוצר סגירה וסיום בתודעה שאינה מאפשרת התרחבות מתוך כבוד ושיח חופשי ופתוח. רכיב זה מאפשר למרכיבי ההבעה המילוליים להשתנות וליצור מערכת תקשורת שמבטאת את המרחב המהדהד מבלי הצורך ליצור שינוי ויציאה ממצב. מציאות זו תנכיח את מה שקיים במרחב בנוכחות ערה ללא שייכות ונוכחות האינדיבידואל.

התרחבות זו תאפשר חיבורים שאינן מותנים בדבר ותודעת החופש להיות תהדהד בנוכחים במרחב ובגופים הפעילים בשיח בערות.
הפעלת רכיב זה יכולה ליצור באופן זמני בלבול בשפה, ביכולת להסביר באופן ברור ושינוי תדר הקול האישי וגוון הצליל.

קבלת ההשתנות תאפשר התעוררות הרכיב במלואו ומתוך כך יציאה ממצב אחד של נוכחות למצב חדש המבטא את השחרור הטוטאלי מדמות ומאחיזה של מציאות ורעיון.
רכיב זה הופעל במגדל בבל ובמרחבים נוספים בהם הדינמיקה אינה אפשרה התעלות מתוך שיח מכובד ושווה.

רכיב זה מבקש להתעורר באינדיבידואל ברכות ובאהבה ולהדהד בעוד ועוד אנשים עד שמרחבים מלאים יהדהדו בתדר זהה ותודעת "מגדל בבל"   תכחד מהזכרון העמוק וחוויה חדשה תיצור אחדות בין עמים, דתות ויבשות.
הללויה ! הללו – יה !