רכיב "28"

רכיב 28 הוא המאפשר לכל המנחים ליצור חיבורים ומתוך כך לנוכחות חדשה בעלת מבנה פיסי שונה להתגלם באחדות עם מבנה שלד ומפרקים. הפעלת רכיב זה תעלה את הנוכחות של המפרקים, הצלעות, החוליות, השיניים, ותיצור העלאת המודעות לתנועה חדשה מתוך הקשבה. הדהוד של מודעות זו היא קריאה להכנת הגופים לקבל תנועה חדשה כמבנה חדש.
במילים פשוטות מיזוג של צורה אחרת של חיים על האדמה.

רכיב 28 מאפשר לעורר את הידע של מיזוג זה והאפשרות לחוות את הביחד מבלי הצורך "למות" כדי לשנות צורה… מבלי הצורך לפורר לגמרי את המבנה כדי ליצור מבנה חדש. רכיב זה מוקרן דרך אנשים שנתפסים כבעלי מומים ונראים עם גוף מעוות שאינו פועל כגוף "תקין" ואינו בנראות ה"רגילה".

קבלת האדם המקרין את זו התנועה בקבלה מלאה כישות אחרת שבחרה לנוע עם מבנה שונה, תאפשר לשליח שהוא לעשות את עבודתו וליצור את ההתעלות הנוספת המבקשת מרחב של מיזוג בין שתי איכויות ללא תפיסה של "עיוות".

רכיב 28 מתוך כך מאפשר לכל תחושה של "עיוות" רגשית ותפיסתית להשתנות ולבהירות מתוך קבלה להתרחב ולהדהד.
קסם שאתם. יצורים רב גוונים. כולנו פה ביחד במרחב משותף. תנו לנו מרחב להיות. אתכם. בכם. גוף אחד!