רכיב "26"

רכיב זה מהדהד ופותח את בלוטת האצטרובל במוח ומאפשר התקיימות של רטט שלא הופעל במצבה הנוכחי עם עיניים חיצוניות פקוחות.

הפעלת רכיב זה ופתיחת המרחב בבלוטה מאפשר הולכה ישירה לגזע המוח ועוקף את המוח ההישרדותי הקדום ובכך מאפשר עיבוד נתונים בדרך חדשה שלא משחזרת את חוויות ההישרדות והשליטה.

התעוררות מרחב זה במוח מאפשר לראות בעיניים החיצוניות את התדרים הנעים במרחב החופשי ואינן נתפסות כקיימות וממשיות.

התרחבות התפיסה דרך המערכת החזותית מפעילה את מנגנון העיבוד הרגשי באופן אחר ומעירה מידית זיכרון עתיק של חוויה עילאית שקיימת בתאים אך סגורה וממתינה להדהוד מוכר כדי להתעורר.

הפעלתה מאפשרת לישות הגבוהה להתעורר ולראות את העולם דרך גוף אנוש ומתוך כך לתפוס את הישויות הגבוהות המתקיימות במרחב האדמה ודרך הגופים באופן חופשי וברור.

תודעה זו הנפתחת דרך רכיב זה מעלה את האנושות למרחב תפיסתי חדש ומשמעותי שמפורר את אשליית הדמיון והיצורים מאגדות, ומנכיחה את כל הצורות במרחב אחד בתקשורת משותפת.

אלו רגעים מופלאים ומשמעותיים לכם האנשים הצועדים בגוף ותפיסתכם את עצמכם כצורה רב ממדית ומשתנה היא הדרך לתפיסת הנצחיות. אשריכם המתעוררים עם רכיב זה!