רכיב "23"

הדהוד סמל זה פותח בפניכם בני האנוש את משמעותכם בחיבור ישיר עם הגרעינון שבכם.

גרעינון זה מוקף מעטפת המאפשרת לאדם להכיר בחיבור עם המקור ולחוות את החוויה כי הוא עטוף ברקמה הפועמת והוא בתוכה.

חוויה זו תפתח בפניכם את תודעת האחדות ותאפשר לכם להכיר באשליית החוץ – פנים.

רכיב זה נפתח בהדרגה ויבנה בתוככם חיבורים שיאפשרו את הערות לכך באופן מדורג ובהתאם ליכולת ההכלה שלכם להכיר בכך שהינכם בתוך תא אחד ומתקיימים שם כאדם והתא הזה הוא הייקום הגדול המתקיים בכם.

רכיב 23 יאפשר למדע להכיר את ה"גרעינון"   הנתפס היום כחלק ללא תוכן כיחידה עצמאית המתקיימת במלואה במשמעות יחידה.

הנך אחד…. תא אחד…

הפעלת רכיב זה מאפשרת למערכת ההולכה העיצבית ליצור הסתעפויות חדשות שלא נבנו והיו אפשרויות ללא זה הרכיב. כמו כן בונה היא מחדש עצבים שהמדע והרפואה הכירה בהם כ"מתים"  ושאינם יכולים להתחדש.

הפעלת הרכיב תופעל עם התרחבות התודעה המלאה להכיר בתפיסה "היחידה האחת" ולכן תהליכי הפעלת תודעת האהבה. האחדות ובלוטת האצטרובל המאפשרת הבנת כל המימדים המתקיימים מנקודה אחת וזמן אחד חשובה ותומכת.

הפרעת קוטביות הינה חסר בתשדורת לגרעינון והפעלת הרכיב תיצור שינוי באופן מלא ושלם.