רכיב "22"

רכיב 22 מאפשר התעבות ציר האמצע וסנכרון העמוד השדרה לעמוד האנרגטי הוא "עמוד האור".

התיאום והמיזוג בין 2 העמודים מאפשר שחרור מסטייה המתקיימת באנושות ומתוך גם באדם ואינה מאפשרת להיכנס לנתיב האור באופן מלא ולהיות בהזנת האור באופן מלא.

סנכרון מבנה השלד עם מרכיבים גבוהים משנה את התפיסה לגבי המניע של האדם ומתוך כך התודעה משתנה מ"מניעים אותי" ל- "אני מונע באמצעות האור"

התבססות תודעה זו ושינוי הסטייה הפנימית במיקוד הציר המרכזי מאפשרת לאדם לדעת את דרכו… דרך האור בבהירות ולנוע בה כאחד עם גופו.

סנכרון הגוף הפיסי לאנרגטי נועד לאפשר תנועה חופשייה במבנה שנקרא גוף האדם ומתוך זה רכיב זה מאפשר ריפוי במערכת השלד והחוליות המגיבה למצב תודעתי של "חוסר תמיכה" וקושי לסחוב את החיים.

רכיב 22 הוא רכיב שמאפשר להכיר בגוף האור שאנחנו ולצעוד כגוף אור תוך התפוררות הדרגתית בתודעת האחזקה בגוף כאמת המוחלטת של מציאות חיינו.