סמל "התרחבות"

תדר התרחבות מעיר את תודעת השפע בכך שמאפשר התרחבות התודעה למה שאינה תוספת שאפשרי בשבילה מתוך המרחב ממנו היא חווה את המציאות.

הקוד המופעל בסמל מפעיל רטט שפותח את מרחבי האין סוף האפשריים לאדם מעבר למה שהוא ער להם בזמן זה שבו הוא נוכח ומתוך כך יכולת ההכלה שלו בכלי הרגשי והגשמי מאפשר קבלה של מרחב נוסף בו יכול לפעול ולהיות.

מאפשר בכך העלאת גיל פיננסי. גיל רגשי. התבגרות מנטלית ומתוך כך משחרר תקיעות בזמן ינקות שמונע מהאדם לקבלת האפשרויות המתקיימות במרחב באופן עצמאי.

מתאים מאוד להתרחבות תודעת העצמאות ולגדילה בכל הגופים.

מכיל בתוכו את היכולת לתפוס "שפע" מכל סוג ולהכיל עוד יכולת לחוות אהבה ותמיכה של הייקום באדם.

כל אדם המגלה את האין סוף נע מתוך תנועת רטט זה בהרמוניה.

ומתוך כך מכיר באפשרויות הרבות האפשריות לו להיות, להתבטא ולהתמזג.