סמל "מלכות"

מעיר ומפעיל את תדרי הזהב בתאים. פותח את צ'קרת הכתר ומאפשר לתודעת המלוכה להתעורר. תודעה זו מאפשרת לנעים על האדמה בלבוש אדם אך שורשיהם הם משפחת מלוכה להתעורר, לידע הקיים בהם מזמן זה להתעורר ומתוך כך להפעיל בהם את ייעודם הגבוהה המבקש מהם להיזכר במלך… מלכה שהם.

תודעת המלכות היא תודעה המאפשרת התמזגות עם הנצחיות והקדושה. ומעירה בנשמה את מהותה הטהורה המבקשת הזדככות והתמרה של חולי ואובדן בשמחה והודיה.

החיבור של תדר מלכות לאלים ולאלות הוא חיבור ישיר ופתוח ומתוך אחדות עם אנרגיה זו נוכחות הכנפיים מאפשרת התמזגות ותנועה במרחבים ובזמנים נוספים ועשייה מתוך נוכחות מלאה ביקומים נוספים.

התרחבות התודעה להכרה בהיות כרב ממדי עולה והמציאות מתאחדת עם כל חלקיה הנעים בזמנים נוספים ופועלים ביחד כאחד.