סמל "הרחם"– The Womb

"יקרים ואהובים בני האלוהים מבורכים אתם.

אתם חוצים בזמן זה מעבר אנרגטי ותודעתי משמעותי. חלקכם חווים כאבים… ומתפללים חרש לריפוי וחופש… הכאבים הם חבלי העבר וסיפורי עברכם המבקשים ליצור השלמה ולהשתחרר מתנועת לבכם… יודעים אתם כי לא תוכלו להתעלות ביחד איתם… יודעים אתם עם זאת שהאור ממיס כל מכאוב ולכן הנכם פה פותחים עוד ועוד את לבכם ומבקשים להתרחב עוד לתודעת האור והאהבה… יודעים אתם שנוכחות מלאה עם מהותכם הנצחית לא תאפשר לכל אנרגיה כבדה לשהות לאורך זמן במרחב הקדושה הזה. יודעים זאת אתם!!!

ולכן, אנחנו פה אתכם… מובילים אתכם בהדרגה… מזככים אתכם כל פינה ומרחב בו נעתם בשכחה… עם אנרגיות שאינם אפשרו לאור להיות על פני האדמה.

לא עוד אהובים! האדמה זו שעליה אתם נוכחים עוברת בשנים אלו שינוי והתמרה וביחד עם מלאכי האור הגבוהים המתעוררים בתקופה זו למהותן ההתמרה עוברת תאוצה והתרחבות וגופי הכאב שלכם… הגוף הרגשי והאנרגטי מהדהדים את זה במרחב ותנועת ההתמרה מתרחשת…

אין מה להאיץ אף תהליך אהובים. רק להכיר שזה כבר מהדהד בכם ואתם מתוך כך נפתחים לתדרי האור ומהדהדים אותם שוב בחזרה לאדמה ומתוך כך למפגש הזה עם עוד ועוד נשמות שנעים אתכם…

האנושות כולה עוברת שינוי בימים אלו. הרבה אור מתאפשר להיות על האדמה לאורך זמן מבלי להתפוגג מעצם זה שאתם יכולים להכיל יותר את מהותכם הנצחית והמוארת. והאדמה אתכם גם.

המשיכו יקרים בהתמדה ובאמונה שאתם חלק מהתנועה הזו. חלקכם מניעים אותה במודעות ערה וחלקכם ניזונים ממנה ומתוך כך גם מתרחבים עם גופי המאסטר הישנים שלכם. מתעוררים!!!!

היו מבורכים על זו התנועה יקרים. כל שיישנה. מבורכים! מבורכים! מבורכים!

מתוך ההבנה והנוכחות במרכיבי ההשתנות אהובים. מתוך צפייה בכם ובתנועה המלאה, בתוך תהליכי ההזדככות והחיבור לתדרי הקדושה הנעלים, אנו שולחים אליכם קודים שיאפשרו לכם להתרחב ולגופי האור להתעורר.

סמל ה"רחם" הינו סליל הDNA שלכם. ואותו נפעיל היום מתוך מרחבי הקדושה עבורכם.

חשוב שתבינו שתודעתכם אינה יכולה להכיר ברצף האין סופי של כל מבנה הגלקסיה. רשתות רשתות המחוברות באופן מופלא ובזרימה אין סופית. לחלקכם במסעותיהם הגבוהים תפתח היכולת להצצה במבנה הקסום הזה שאתם הוא והוא חלק מכם. יכולת התודעה שלכם הינה מוגבלת בתפיסה כעת… אך תדעו שבהתרחבות הזו שלכם יותר ויותר מרחבים מתוך המבנה האחד יתגלו לכם מתוך ההתעוררות של עוד עוד מרחבים… מקטעים… אך כעת יכולים חלקיכם להכיר רק במקטע אחד מתוך כל רצף המבנה. רק בקו אחד והנכם חווים כי זה הוא כל עולמכם… כך גם סליל הDNA  שלכם. מותאם לתודעה החלקית שלכם ומתוך כך אוגד בתוכו את מסעות שבטכם על האדמה וסיפוריהם. הגיע הזמן לפתוח את הרצף הגבוה של סלילים אלו ולהזכיר לכם את סלילי הDNA הגבוהים ומתוך כך יוכלו המעברים לגנים שלכם להיות במעבר חופשי וללא הסתעפויות. זה יאפשר לכם לפתוח ברכות את הקשרים שאתם מבקשים להתיר… ולרצף האנרגיה לזרום בהרמוניה…

הזרימה תעיר בתוך תודעתכם את התנועה ההרמונית בין ליבת האדמה לבכם והשמים.

כל מרחב של תנועה כזו יאפשר לאורכם לזהור ולאדמה להתעורר לעוד ועוד אור.

זה אפשרי יקרים! כעת! על האדמה הזו! גם לחלקכם שאינם רשמו וחתמו שתנועה זו תהיה במרחב גלגול זה שלהם!  היו סמוכים ובטוחים ובאמונה גדולה שהרגע הזה כאן! ואתם גם!  וכך קורה! כעת!

מבורכים אתם וכל מי שנע אתכם!  מבורכים. מבורכים. מבורכים "

ים