סמל הרגע הזה – The Present

"אהובים ויקרים,
ברוכים ומבורכים אתם בנוכחותכם על האדמה ביחד איתנו ישויות האור הגבוהות הנעות אתכם במסע ההוויה הנצחית שאתם.
רבות שמעתם את המילים הרגע הזה… הווה… כאן ועכשיו… ועוד כאלו וכאלו מילים הנעות מתוך לבכם המבקש לחיות באחדות עם הבריאה.
כן. ידעתם. הידיעה הזו צרובה בכם. הידיעה כי את האחדות הנצחית תוכלו לחוות רק מתוך נוכחות ברגע הזה… בהווה… וכמה משוטטים אתם במרחבי הזמנים שאותם יצרתם במסעכם… חלקים חלקים פזורים במרחבי האין סוף…
ואתם… מתבקשים לחבק את כל רבדי אישיותכם… כל חלקי נשמתכם… כל הזמנים… ומתוך כך את כל המעברים בהם נעתם ושיחקתם את משחק הלבד… מתבקשים אתם לחבק את כל חלקיקי הנשמה שלכם שאיתם נעתם ונותרו אי שם ברבדים אחרים של התודעה שלכם ומתוך כך לא חווים את תחושת הבית… ביחד… אחד…
זוהי משאלת לבכם יקרים. מתחת לכל משאלות לבכם אותם אתם ממציאים… כל מה שלבכם מבקש או לחוות את הבית… לחזור למצבו המקורי…
אחד…
התחושה שתעלה בכם היא שלמות מופלאה. שלווה ושקט. ידיעה ברורה בהיותכם ומנוכחותכם השלמה. לא תבקשו אז מאומה. אין מה. הכל שלם. ברור. וקיים. ומתוך כך תודעתכם תוכל להכיר בכל שיישנו בשבילכם. הכל קיים במרחבי האין סוף והכל הוא אתם ובשבילכם.
לבכם יהדהד ביחד עם אותו התדר של המקור. המקור ידבר אליכם ברכות ואתם תבינו את הרטט. תדעו אותו ומתוך כך תהדהדו לו בחזרה את היותכם.
ההדהוד המשותף ייצור את היצירה בעולמכם ואת התממשות האור בחומר. במים. ומתוך כך בכל עולמות החוויה שלכם. הכל כאן מולכם. ואתם ביחד איתו.
זוהי תחושת הרגע הזה יקרים. זוהי הנוכחות עם המקור.
זהו ההווה.
נטול זמנים ועם זה אוגד בתוכו את כל הזמנים לאחד.
זוהי ההוויה במלואה מתבטאת על האדמה. זוהי התגלות האהבה במלואה.
היו מבורכים יקרים על הרגע הזה.
כי זה מה שיש…. הווה… כעת!!!"