סמל "הפעימה" – The Pulse

"יקרים ואהובים
פעימה זו שאנו קוראים לה "פעימת החיים" היא לב ליבה של הבריאה הפועמת בתוככם ואתם היא.
יש פעימה אחת אליה לבכם מחובר ובחיבור אליה באופן מודע לבכם מקרין את פעימתו ללב הבריאה ומהדהד את קרבתו אל המקור.
זאת אומרת שכל נוכחות ערה שלכם עם פעימת לבכם העמוקה היא היוצרת את החיבור למקור ומתוך כך הזנת המקור פועמת בכם ומאפשרת לאור שאתם לקרון אל לבכם ולתוך הווייתכם הפיסית והרגשית.
פעימת החיים הזו היא הפעימה היחידה הקיימת ביקום הגדול שאתם, והיא… היא… החיבור למהותכם הנצחית המאפשרת את ההזנה שלכם מן המקור.
כל הזנה כזו מאפשרת ללבכם להיפתח עוד להיותו ולחבור ללב הבריאה במלואו.
חיבור זה יוצר את ההדהוד של זיכרון היותכם ומאפשר לכם להתעורר למהותכם השלמה המתאפשרת להתגלות בזמן זה בו אתם נעים ביחד עם גוף פיסי.
הקשבה ערה לפעימת החיים תרטיט כל נים ונים מגופכם ולא תאפשר לחלקים בכם עוד לישון.
זו אנרגיית החיים הפועמת בכם במלואה.
גופכם הפיסי והרגשי אינו יכול להכיל את אנרגיית החיים הזו במלואה ולכן תהליכי ההתעוררות שלכם הם מדורגים… לבכם נפתח בהדרגה… מכיל את רטט האור ומתוך כך מתאפשרת ההתרחבות הנוספת… ככה אתם גדלים… מתרגלים לאור המקור שאתם מחדש! מתקרבים ללבכם בהדרגה! לומדים להכיל אתכם בגוף הזה שאתם נעים דרכו… מתרחבים למהותכם הנצחית והאין סופית.
התודעה שלכם אינה יכולה להכיל את זה במלואה. אינה יכולה להבין את המקור מעצם היותו אור ואינו ניתן לאחיזה….
אך פעימת החיים היא זו שמעירה בכם את הנוכחות הזו והיא הדרך ללבכם ומאפשרת לתודעה להכיר בכך בעצמה.
אין אפשרות לתפוס את מהותכם זו דרך התודעה ללא התרחבות הלב!!! אין אפשרות!!! תוכלו להיפתח לידע המתגלה אך זה לא יוכל להתגלות עוד בפניכם אם לא תחברו לכך את לבכם… תחוו אהבה… תבטחו בה… בקרבה… בנוכחות מלאה וחשופה… ותכירו את פעימת החיים הפועמת בכם.
לא תוכלו!
לכן בתהליך זה של קרבה ללבכם וחיבור לפעימת החיים נשחרר מכם כל מה שלא מאפשר לכם לנוע עם לבכם במלואו… כל מה שמותיר אתכם בחלומכם ואינו מאפשר לכם להתעורר לאהבה… כל מה שבניתם ויצר חיץ בינכם לבין המקור… כל מה שלא מאפשר לכם לשמוע… לחוות… להכיר… את רטט פעימת המקור הפועמת בכם וקוראת לכם לחזור הביתה!!!!
נשמו…. הרפו… הסכימו…
אני מסכים…. אני מסכימה… לחזור הביתה!
אני מסכים… אני מסכימה… לחוות את האור שאני במלואו בגוף הפיסי הזה ובמים האלו בהם אני שוחה…
אני מסכים… אני מסכימה… לאפשר לאור להעיר את לבי המשתוקק להיות…
אני מסכים… אני מסכימה… להעיר כל גבול וחיץ ביני לבין המקור…
אני מסכים… אני מסכימה… לאפשר לפעימת החיים להרטיט את לבי בהזנה של אור ואהבה…
אני מסכים… אני מסכימה… לנשום… לחבק… לדעת… להיות… פעימת החיים המלאה על האדמה.
אני מסכים… אני מסכימה …לדעת אותי במלואי!
אני מסכים… אני מסכימה… לחוות את החיים פועמים בי בענווה… רכות… חמלה… ובהגשמה מלאה!
וכך קורה!!!
תודה. תודה. תודה. "