סמל "הזנה" – The Nourishment

"יקרים ואהובים שאתם.
מבנה הספירלה ידוע לכם ואתם משרבטים אותו בידיכם לא אחת… מהו?
מהי התנועה הזו שלבכם מכיר ויודע ועיניכם רואה לא אחת?
מהי המהות הזו של התכנסות והתרחבות?
מה תודעתכם חווה מתוך תנועה זו היוצרת את תחושת הפנים וחוץ?
הרפו… נשמו… נספר לכם!
עיניכם משתנות כשאתם מביטים על נקודה! הן מאתרות את האובייקט ויוצרות התאמה כדי לעבד אותו. כך עובדת הביולוגיה של העין שלכם. מפעילה את הצמצם כדי להתמקד ולהזיז את הנקודות מסביב שלא מאפשרות זיהוי… אתם קוראים לזה "התמקדות".
כשעיניכם מרפות את הנקודה האחת אותה תודעתכם חיפשה "לתפוס" העין משתחררת מאחיזה על נקודה והצמצם מתרחב. אתם חווים זאת כמנוחה. ומתוך כך יכולים לראות את התמונה הרחבה.
נשמו… האם תסכימו להבין ולהיזכר שכך אתם חווים את חייכם? האם תוכלו להבין שכשאתם חיים את האמת של חייכם מתוך מבט על נקודה אחת בלבד ופענוח שלה דרך הצמצם אתם נעים בתודעת צמצום? אתם לא יכולים לתפוס כמה אפשרי בשבילכם! אתם לא מתרחבים לתודעת שפע!
האם אתם יכולים להבין את הבקשה שלנו אליכם להתרחב במהות של להתרחק מהתמונה? לראות את התמונה הרחבה? לנוח? להרפות? לשחרר את הצמצם מעבודתו המוגברת שנועדה לסנן גירויים?
נשמו… הרפו אהובים…
תודעת ההתרחבות מבקשת מכם להבין שמה שאתם חווים כמציאות חייכם היא נקודה קטנה קטנה במרחב הקוסמי שלכם! כשאתם מתרחקים… כן… ועוד מתרחקים… אתם רואים את סיפור חייכם הגדול כנקודה קטנה בחלל… אינכם יכולים בכלל לתפוס שיש שם כלכך הרבה…. זה רק נקודה קטנה קטנה מתוך מרחב עם נקודות נקודות…
כשאתם מתרחבים אתם יכולים להבין כמה אתם גדולים ועצמתיים… כמה הגוף שאתם תופסים הוא חלקיק קטן בתוך המרחב… ואתם מביטים על המרחב הגדול העצום ושואלים… מי זה המביט?
מי זה העד לכל הנקודות בחלל? לנקודת המציאות שהיתה "שלי "כביכול? מי העד לגוף הזה בחלל? מהו בכלל?
התרחבות… זו בקשת לבכם בזמן זה! להסכים לראות מעבר לנקודה הצרה. להתרחב להוויה שאתם. שאינה גוף. אינה חומר. אינה הרעיון הזה שאתם יוצרים במציאות חייכם ונעים איתו כאמת היחידה! אינכם מי שעליו אתם מביטים! אינכם! איך תוכלו להיות הוא אם יש בכם עין שיכולה להביט עליו?
נשמו… הרפו… מי היא העין הזו? מה היא?
הסכימו להכיר בה! מבלי לקרוא לה בשם! הסכימו להביט מתוכה! הסכימו להתרחב אליה!
ובעודכם מתמזגים איתה… הזנה טהורה נמזגת אליכם… חוברת אליכם… הזנת המקור… מתוך העין האחת!
מבורכים אתם כל נקודה שאתם…. ושעליה אתם מביטים! "
הביטו על סמל ההזנה… ציירו אותו עם עיניכם… פנימה והחוצה… התכנסות והתרחבות… והרפו… נשמו… אפשרו לתודעת ההזנה האחת להדהד בתודעתכם… להיפתח ולהתרחב… להתרחק… כדי להתקרב…