סמל "הגשמה" – The Fulfillment

"יקרים ואהובים הוויה של אור.
האם מבינים אתם מהי מהותה של אור ואיך יוצרת זו במרחבי האין סוף ?
האם מבינים אתם איך נוצרים מרחבי חופש המאפשרים לאורכם להאיר בגוף פיסי?
האם מבינים אתם מהי מהותכם הנצחית ואיך לנוע איתה במרחבי הזמן והכבידה?
האם מבינים אתם שזוהי ההתנסות איתה נעה הנשמה שבחרה להתגלם על האדמה?
האם אתם מבינים כמה מבורכים ומתעלים אתם על בחירה זו?
נשמו… רק נשמו… ככה נע גוף אור… נשמו… זכרו את כוחה של זו הנשימה… שקטה… מובנת אך לא ברורה מאליה… בדחיסות זו… נשמו… האירו…
רטט אור במרחבי חושך לא ניתן לטשטוש… הוא מתגלה ונוכח… וכך מזהים אתם אתכם… כאור…
אך האם יודעים אתם את מהותכם במרחבי האור? איך אתם מזהים את נוכחותכם המוארת באור?
הרפו אהובים… זה אתגר הגדילה שלכם… לזכור מי אתם מבלי הצורך להיות מוחשיים… נראים… נפרדים… וכלכך מאוחדים… ביחד עם תנועת האור כאחת ואין הבנה וצורך בזיהוי מי הוא מי… הכל אור!!!!
כדי שתוכלו להיות כך לאורך זמן מבלי לחוש מבולבלים ולחזור לתוכנת הנפרדות שלכם… הנובעת מחשש להיעלם…
הביטו על סמל ההגשמה… רק הביטו… על כל חלקיו בנפרד ועל כל חלקיו כשלם… המתעגל והחד… המעמקים והמתנשא מעל… המרכז והקדקוד… הכל אור… והכל ביטויים לאור…
נשמו…הסכימו להתמסר לתנועה זו… להדהד אור מבלי להבין… לראות… לאמץ… רק נשמו… לרגע הזה… שלא ניתן לקמט… רק נשימה… ונוכחות איתה… כמה אור… כמה שמחה…
פקחו עיניים… הסכימו להכיר באורכם הניבט דרך האחר… ואין אחר… מראת היותכם… הנבטת מכל מה שמתגלה מולכם… אור!!!!
ובזו התנועה דעו כי אתם מגשימים! את הווייתכם הנצחית בתנועת הדחיסות הזו השונה… כביכול… המבקשת להיות ביחד… בתנועה… וזו התנועה… היא היוצרת בעולמכם כוונה… היא… היא… זו… המניעה את חלומכם בדרכו להיות… אשליה המתממשת במרחבי ההוויה…
הודיה !!!!"
מעגל אנרגטי להדהוד תודעת ה"אור" תהדהד בשבת בחצות ה21-3-18 בעבור כל מי שיהדהד בחזרה את המילה "הנני".
ברכת סוף שבוע מבורך וביטוי מלא של מרחבי החופש שבכם.
מיכל