סמל "האיוושה" – The Murmur

"אהובים ויקרים,
היום נדבר ונזכיר לכם את מהותה של איוושה ומה היא יוצרת בתנועת חייכם.
ראשית כל נזכיר לכם שקורצתם מאנרגיה שהיא אנרגית המקור וכדי שאנרגיה זו תתממש ותהיה עם תנועת החיים היא רוטטת… מעצם כוחה של אנרגיה…
הרטט הוא רטט הקיים במרחב אך אינו יוצר תנועה ולכן לא נוצר רישום ועדות.
כדי שתהיה עדות צריכה האנרגיה של המקור… הרטט הראשון לפגוש רטט נוסף השונה ממנו ומתוך המפגש בניהם…. החיכוך… נוצר סימן… וזה הסימן יוצר עדות.
העדות יוצרת את היצירה ואת הממשיות.
נשמו יקרים למילים אלו… הן צרובות בתוככם מעצם היותכם רטט הבריאה הראשוני… אתם יודעים זאת ואת כוחו של המפגש של אנרגיה עם מקור אחר. מתוך כך נוצרתם… מתוך החיכוך…
לרטט החיכוך אנו קוראים איוושה… דמיינו את המשפט שקראתם אותו רבות "ורוח אלוהים נושבת על פני המים"… דמיינו את התנועה של החיכוך… רוח ומים… החיכוך… יוצר צליל… והצליל הוא האיוושה המאפשרת את התממשות הבריאה והיצירה.
ולמה אנחנו מספרים לכם את זה כעת?
בתוך תהליכי ההתעוררות שלכם תצטרכו לזהות את האיוושה הזו בקולות האין סוף שאתם משמיעים אחד לשני וגם לעצמכם בתוככם… הרי הכל הם קולות העצמי שלכם … אין הבחנה בין הפנים לחוץ… זכרו זאת…
תצטרכו לזהות את צליל האיוושה של החיכוך הראשוני לפני המילים… לפני הרעיונות… לפני שיצרתם בדמיונכם תמונה למה שאוזנכם שומעת.
צליל החיכוך של הרוח עם הגוף!!! הקשיבו לו כשאתם מקשיבים למי שמולכם המשמיע לכם את רחשי תודעתכם המתפזרת… הקשיבו מעבר למילים… רק לצליל הקול…
למדו את אוזנכם להקשיב לקול… בודדו את הצורך להקשיב למילים… רק לקול…
כל הקשבה כזו תאפשר לתודעה להיזכר בדרך… במסלול לחיבור לאיוושה… ומתוך כך תתחילו לשמוע את לב הבריאה. את לב האחר. את לבכם.
יש רק לב אחד יקרים. את זה אתם יודעים. כעת אתם נזכרים. ואתם הוא הלב והלב בתוככם ואתם בתוכו. והוא הכל.
למדו לזהות את רטט האיוושה… ולבכם יזהה את רטט לב הבריאה ויחבור אליו. כמו מאז ומתמיד לא נפרדו… כי לא נפרדתם… זה רק המילים… הרעיונות… השפה… יצרה נפרדות בינכם לבינו… קצת… עד שתזכרו…
כעת זה הזמן אהובים, לחדש את הקשר האין סופי הזה בניכם לבין המקור.
לב אחד!!!! ואתם הלב!!!!
נשמו… הרפו… הסכימו…
אני מסכים… אני מסכימה… לדעת את נוכחותי האחת דרך החיבור לקול.
אני מסכים… אני מסכימה… לפתוח את אוזניי להזכרות ברטט הבריאה.
אני מסכים… אני מסכימה… לבודד את צליל המקור מכל רעיון…
אני מסכים… אני מסכימה… לאפשר ללבי להקשיב ללב הבריאה.
אני מסכים… אני מסכימה… ליצור את האיחוד המקודש שלא נפרד אף פעם.
אני מסכים… אני מסכימה… להעיר את האיוושה ולאפשר לה לספר לי את מהותי.
אני מסכים… אני מסכימה… למפגש המקודש בין הרוח למים… בין המים לגוף… בין שניים כאחד…
אני מסכים… אני מסכימה… להיות חלק מיצירה חדשה על פני האדמה.
אני מסכים… אני מסכימה… להתעוררות התודעה שלי ללבו של העולם.
וכך קורה!!!
תודה. תודה. תודה"