חניכות לעידן החדש

כל התעוררות של תודעה חדשה הוא גדילת האנושות על האדמה.
מאפשרת ללב להיפתח לאחד ולהיות מוזנים מאנרגיית המקור.
נביעת האין סוף אפשרית בשבילנו ומאפשרת לתנועה חדשה להיות.
סלילי הDNA שלנו אוגדים בתוכם את כל הידע, כל התעוררות של ידע זה הוא ביטוי רחב יותר של ההוויה שאנחנו הנעה בגוף אדם.
סמלים אנרגטיים הם ביטוי לשפת האור על האדמה בעידן זה המבקש להתעורר.
כל הדהוד של סמל מעיר חלקים ברשת האין סופית והשינוי התודעתי מתאפשר בקלות ובנוכחות מלאה.
כשאתם מתעוררים כל המרחב מתעורר לאנרגיה שמהדהדת במרחב וכך אנחנו כאנושות מתרחבת כאחד על מרחב האדמה
המהדהד ונע עם מרחבים נוספים.
מוזמנים לאפשר לעצמכם במבט ונשימה להעיר את מה שלבכם מבקש בזמן זה!

"מקורנו אור ותנועתנו אור וגופנו מבקש להתעורר לתנועת מקורנו... בזמן זה!"